Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu

Občanské sdružení na podporu přírodní medicíny, o.s.
Společná 2213/6
182 00 Praha 8
IČ: 22882570

(dále jako „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese eshop.skolapm.cz.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Zboží v tomto obchodě je pouze digitálního obsahu a je poskytováno výhradně elektronickou formou.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávku vyplněním a odesláním objednávkového formuláře.

Při objednávání musí zákazník uvést své celé jméno, aktuální e-mailovou adresu a telefon. Potvrzením a odesláním objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Cenu zboží může kupující uhradit pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, nebo v hotovosti pokud se s prodávajícím takto výslovně domluví.

Při platbě převodem bude zboží expedováno až po připsání platby na náš účet.

Platba musí být uhrazena do 14 dní, jinak může být objednávka stornována.

Zboží je možné odebrat pouze elektronicky, stažením z místa, které prodávající zpřístupní kupujícímu po uhrazení příslušné částky odkazem zaslaným na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího.

Zboží je určeno výhradně pro potřeby kupujícího a podléhá autorským právům.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s platnými zákony nemá kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy poté, kdy mu byl digitální obsah zpřístupněn.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, že digitální obsah mu může být dodán ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel webu eshop.skolapm.cz zpracovává osobní údaje, které mu dobrovolně poskytl kupující při nákupu nebo registraci a které jsou nezbytné pro zpracování elektronické objednávky, dodání elektronického produktu, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami, a po dobu vyžadovanou podle platných právních předpisů.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Občanské sdružení na podporu přírodní medicíny, o.s., Společná 2213/6, 182 00 Praha 8.

Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou osobu. Osobní údaje nebudou zveřejňované, předávané jiným subjektům a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Odesláním elektronické objednávky potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Kontaktní údaje

telefon: +420 602 659 197 – Jiří Řešátko
e-mail: jiri.resatko@centrum.cz

Občanské sdružení na podporu přírodní medicíny, o.s.
Společná 2213/6
182 00 Praha 8

Nákupní košík